Vi er stolte av å presentere

Fyrtårn samarbeid

Ønsker du et samarbeid?

Det gleder oss at norsk kystkultur blir fremmet i sin helhet, med denne muligheten vil dere nå ut til et stort publikum med klokker av høy kvalitet til en overkommelig pris. Vi designer klokkene etter omgivelsene rundt det aktuelle fyrtårnet.

Bølgene x Fyrforeningen

Søndre Katland Fyr

Farsund fikk rett til lossing av innenlandsk korn i 1777, og i 1795 fikk stedet status som losse- og ladested med rettigheter til å drive handel og sjøfart. Sjøen ga også stor rikdom til mange i Farsund på grunn av mulighetene til å kapre engelske handelsskip under Napoleonskrigen fra 1807 til -14. Myndighetene ga privateide skip tillatelse til å drive med denne form for legalisert sjørøveri mot at en liten andel av utbyttet (vanligvis 1 prosent) ble betalt til Staten. I Farsund-området hadde hele 36 skip et såkalt kaperbrev. Dermed ble det sendt ut flere kaperskip herfra enn noen annen norsk by.

Bølgene x fyrforeningen

Ytre Møkkalasset Fyr

Ytterst i havgapet utenfor Kilsund ved Tvedestrand ligger Ytre Møkkalasset Fyr. Fyret ligger værhardt til og har det mest spesielle navnet blant norske fyr. Navnet stammer fra sagnet om Bonden som var på vei ut på havisen med et lass med møkk som sank ved skjæret der fyret ble reist i 1888. Ytre Møkkalasset Fyr er det eneste norske fyr som er reaktivert i samme bygning – etter å ha vært slukket i mer enn 30 år. På nytt viser fyret trygg lei i den farefulle og urene Flosta-skjærgården.