Salgsvilkår - Garanti & retur

Partene

Selger: Bølgene AS
Adresse: Jarlsborgveien 4B 7041 Trondheim
E-post: hei@bolgene.no
Telefon: +47 46 63 64 63
Organisasjonsnummer: 926 461 087
og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Mangel ved varen- kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Garanti og reklamasjon

Vi gir fem års garanti på visere, urskiven og uret. Disse er de eneste komponentene som dekkes av garantien. Dersom klokkens materiale eller ytelse viser seg å være defekt selv under normal bruk, vil det bli reparert eller erstattet kostnadsfritt av Bølgene.

Med reklamasjonsretten dekker Bølgene reparasjon eller bytte av produktet såfremt det ikke er skader eller mangler som er påført av kjøper. Dette kan være som følge av støt, uforsvarlig bruk, uhell eller normal slitasje gir heller ingen grunn til å reklamere på produktet.

Hvis det har vært to forsøk på å rette samme feil under service og samme feil oppstår på nytt har forbrukeren rett til å kreve en ny klokke eller heving av kjøpet.

Eksempler på skader eller mangler i klokke/ur som ikke dekkes av garanti/reklamasjon:

 • Knust glass eller riper i glass

 • Avslått krone eller viserstille aksel

 • Slitte reimer

 • Skader eller mangler som tydelig har oppstått som følge av støt/slagskader eller som skyldes uforsvarlig bruk av produktet

 • Batteri. Estimert levetid er ca. 24 mnd fra produktet ble mottatt av kunde.

Eksempler på skader eller mangler i klokke/ur som dekkes av lovverket:

 • Stoppfeil uten at det er tydelige merker eller sår på utkassen

 • Fuktskader uten at pakninger eller krone er skadet. Trykktesting må derfor alltid utføres etter batteriskift, Bølgene dekker ikke skader som oppstår som følge av feilmontering ved batteriskift. Kvittering på batteriskift må foreligge ved reklamasjon

 • Løse markeringer på tallskiven uten at det er tydelige slag/støtmerker på urkassen

Klokkereim i skinn

Våre klokkereimer er utstyrt med hurtiglås for utskifting. De som er laget av ekte skinn må derfor behandles som andre skinnprodukter.

Klokkereim er en forbruksvare og må byttes fra tid til annen. Derfor gir vi ingen garanti på klokkereimer kjøpt hos oss.

Anbefalt vedlikehold av skinnreim:

 • Ikke gjør den våt, ta den av når du dusjer, bader o.l

 • Ta av deg klokken når du skal trene for å hindre svette i skinnet

 • Ikke skrap den mot skarpe kanter

Anbefalt vedlikehold av rustfri stålreim:

 • Ikke skrap mot skarpe kanter

 • Rengjør fra tid til annen

Frakt og retur

Alle pakker som ikke leveres personlig sendes med Bring og har en forventet leveringstid på 3-5 dager, pakken blir levert direkte til din postkasse, ev. til ditt nærmeste postkontor. Du vil få en sendekode tilsendt etter betaling er fullført.

Retningslinjer for retur

Du har rett til å returnere alle produkter kjøpt direkte hos oss i 14 dager etter at du har mottatt varen. Returkostnad bæres av deg som kjøper.

Produkter som returneres må være ubrukt og emballasjen må være intakt, med etiketter og beskyttende klistremerker. Produktet må være i samme stand som da produktet ble mottatt. 

For å opprettholde retten på refusjon og retur må produktet sendes direkte til vårt lager, de kan ikke returneres til en lokal butikk.

Bølgene stiller seg ikke ansvarlig på noen måte dersom retur av produktet skulle forsvinne under forsendelsen. Det anbefales å sende produktet med posten som pakke slik at vi kan motta sporingsnummer. Her kan du bestille Norgespakke med Posten.

Hvordan fungerer retur av bestillingen min?

 • Ta kontakt med oss på post@bolgene.no

 • Vi sender deg instrukser for retur samt returseddel

 • Vi gjennomgår og inspiserer produktet ihht retningslinjer for retur

Vi gjennomgår nøye og det kan derfor påløpe et par arbeidsdager før vi godkjenner eller avviser returen din. Vi ber om forståelse for dette.

Kan jeg får refusjon av bestillingen min?

Vi gir deg full refusjon dersom produktet er returnert til oss innen 14 dager etter at du mottok produktet.

Produkter som returneres må være ubrukt og emballasjen må være intakt, med etiketter og beskyttende klistremerker. Produktet må være må være i samme stand som produktet ble mottatt.

Når mottar jeg min tilbakebetaling?

Når returpakken har ankommet vårt lager vil den bli behandlet og inspisert av oss, før vi godkjenner eller avviser retur av produktet.

Dersom vi godkjenner returpakken vil en full refusjon bli utstedt for din bestilling.

Når den er godkjent i vårt system kan du forvente at pengene er på kontoen din innen 5-10 virkedager.

Hvordan kan jeg bytte produktet mitt?

Dersom du skulle være misfornøyd med produktet du har kjøpt hos oss og ønsker å bytte til et annet produkt, følger du normal returprosedyre ved å kontakte oss på post@bolgene.no

Du kan bytte i et nytt produkt, og vi vil gjøre alt vi kan for at du skal motta den nye bestillingen raskt og smertefritt.