Kråkenes Fyr

Kråkenes fyr ble første gang tent i 1906 for å lede sjøfarere trygt over det beryktede Stadhavet. En kombinasjon av sterke havstrømmer, vind og bølger gjør dette til et av de mest værharde havområdene langs kysten vår, hvor mange skip har møtt sin overmakt.

Kråkenes Fyr